Česko-Polská rally - Rajd Czesko-Polski

Pro všechny závodníky a příznivce rally máme dobrou zprávu. Rádi bychom Vám představili z brusu novou rally, se kterou míříme dokonce přes hranice. 16.-17. října budeme pořádat česko-polskou soutěž s názvem Rally Sudety. Zatím můžeme prozradit, že pojedeme jak na území Česka, tak na území Polska. Tratě budou hodně technické s různorodým povrchem. Zázemí celé soutěže bude v blízkosti hranic, ale veškeré podrobnosti Vám sdělíme po ukončení náročného schalovacího procesu.

Soutěž je zařazena do poháru ČMPR a bude takto i bodována.

Od propojení české a polské rally si slibujeme především navázání užší spolupráce mezi organizátory a samotnými závodníky, kdy již dnes spousta Poláků startuje na českých soutěží a naopak. Nehledě na fakt, že u našich polských sousedů mají stejně kvalitní a atraktivní tratě jako u nás. S našimi polskými sousedy si chceme vyměňovat dobré zkušenosti v organizování soutěží na profesionální úrovni.

Soutěž je koncipovaná jako dvoudenní s tím, že první den je tradičně administrativní a se slavnostním startem. Druhý den se bude závodit. Připraveny máme tři rychlostní zkoušky o celkové délce cca 80 Km.

Těšíme se na vás na prvním ročníku Rally Sudety!

 

PL

Dobra wiadomość dla wszystkich zawodników i kibiców rajdowych. Chcielibyśmy wprowadzić nowy rajd, w którym zmierzamy przekraczać granice. 16 - 17 października zorganizujemy czesko -polską imprezę o nazwie „Rally Sudety”. W chwili obecnej możemy ujawnić, że pojedziemy na terytorium Czech i Polski. Odcinki są bardzo techniczne i ze różną nawierzchnią. Trasy rajdu będą przebiegały blisko granicy, ale szczegóły podamy Wam jak zakończymy trudny proces uzyskiwania pozwoleń.
Konkurs będzie zaliczany do pucharu CMPR.


Poprzez połączenie rajdu polskiego i czeskiego liczymy w przyszłości na możliwość ściślejszej współpracy między organizatorami oraz zawodnikami. Obecnie już wielu Polaków startuje w czeskich rajdach i odwrotnie. Nasi polscy sąsiedzi mają równie ciekawe zawody i atrakcyjne trasy jak my. Z naszymi polskimi sąsiadami, chcemy wymieniać dobre doświadczenia w organizowaniu konkursów na profesjonalnym poziomie.

Konkurs ma mieć formułę dwudniowych zawodów, w pierwszym dniu tradycyjnie: część administracyjna i ceremonia oficjalnego startu. Drugi dzień: konkurencje sportowe. Przygotowaliśmy trzy odcinki specjalne, łączna długość rajdu około 80 km. Czekamy na Wasze uczestnictwo w pierwszej edycji Rajdu Sudetów!